Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Höj studiebidraget

Utbildningsutskottet

25 november 2020
Diarienummer: 713-2020/21

Lägg till Ta bort

Begäran om uppvaktning av socialutskottet

Socialutskottet

19 november 2020
Diarienummer: 660-2020/21

Lägg till Ta bort

Klagomål om handläggning av assistansersättning

Socialutskottet

17 november 2020
Diarienummer: 637-2020/21

Lägg till Ta bort

Uttalande antaget vid Synskadades Riksförbund

Socialutskottet

16 november 2020
Diarienummer: 628-2020/21

Lägg till Ta bort

Överläggnings-PM om utkast till rådsslutsatser avseende lärdomar på hälsoområdet från covid-19

Socialutskottet

12 november 2020
Diarienummer: 606-2020/21

Lägg till Ta bort

Brister i förskolan

Utbildningsutskottet

12 november 2020
Diarienummer: 605-2020/21

Lägg till Ta bort

Överläggnings-PM om utkast till ny narkotikastrategi för EU

Socialutskottet

12 november 2020
Diarienummer: 604-2020/21

Lägg till Ta bort

EU-överläggning om rådsslutsatser om handlingsplan för digital utbildning 2021-2027

Utbildningsutskottet

11 november 2020
Diarienummer: 599-2020/21

Lägg till Ta bort

EU-överläggning om rådsslutsatser om meddelande om att förverkliga det europeiska området för utbildning senast 2025, m.m.

Utbildningsutskottet

11 november 2020
Diarienummer: 598-2020/21

Lägg till Ta bort

EU-överläggning om rådsslutsatser om rådets rekommendation om yrkesutbildning

Utbildningsutskottet

11 november 2020
Diarienummer: 597-2020/21

Lägg till Ta bort