Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Information till försvarsutskottet om rådsbeslutet om de generella villkor under vilka tredjestater undantagsvis kan bjudas in att delta i enskilda projekt inom ramen Pesco

Försvarsutskottet

29 oktober 2020
Diarienummer: 516-2020/21

Lägg till Ta bort

Inbjudan till presentation av Teracom

Försvarsutskottet

14 oktober 2020
Diarienummer: 377-2020/21

Lägg till Ta bort

Inbjudan till informationsmöte för Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet

Försvarsutskottet

18 september 2020
Diarienummer: 161-2020/21

Lägg till Ta bort

Frågor angående Försvarsutskottets utskottsammanträde

Försvarsutskottet

14 september 2020
Diarienummer: 52-2020/21

Lägg till Ta bort

Sverigeesterna stöder Värnkrafts förslag till finansiering av Sveriges totalförsvar

Försvarsutskottet

11 september 2020
Diarienummer: 33-2020/21

Lägg till Ta bort

Inbjudan till Försvarskonferens Skaraborg 2020

Försvarsutskottet

4 september 2020
Diarienummer: 2552-2019/20

Lägg till Ta bort

Inbjudan till utskottet att besöka Försvarshögskolans högre militära utbildningar i oktober 2020

Försvarsutskottet

4 september 2020
Diarienummer: 2541-2019/20

Lägg till Ta bort

Kommissionens förslag att inrätta ett europeiskt kompetenscentrum för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och ett nätverk av nationella samordningscentrum

Försvarsutskottet

28 maj 2020
Diarienummer: 1968-2019/20

Lägg till Ta bort

Försvarsutskottets besök på MSB den11 mars 2020

Försvarsutskottet

12 mars 2020
Diarienummer: 1493-2019/20

Lägg till Ta bort

Synpunkter till utskottet

Försvarsutskottet

10 mars 2020
Diarienummer: 1474-2019/20

Lägg till Ta bort