Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Fråga om personuppgifter

Riksdagsförvaltningen

19 november 2020
Diarienummer: 661-2020/21

Lägg till Ta bort

Registrering av ledamots åtaganden och ekonomiska intressen - mandatperioden 2018-2022

Riksdagsförvaltningen

18 november 2020
Diarienummer: 641-2020/21

Lägg till Ta bort

Direktupphandling av talsyntes till Riksdagens webbplatser

Riksdagsförvaltningen

17 november 2020
Diarienummer: 633-2020/21

Lägg till Ta bort

Begäran om allmän handling

Riksdagsförvaltningen

13 november 2020
Diarienummer: 622-2020/21

Lägg till Ta bort

Inbjudan att deltaga i Kammarkollegiets ramavtalsupphandling Managementtjänster - verksamhets- och organisationsutveckling

Riksdagsförvaltningen

10 november 2020
Diarienummer: 581-2020/21

Lägg till Ta bort

Avropsberättigad i ramavtalsupphandlingen Tågresor

Riksdagsförvaltningen

9 november 2020
Diarienummer: 571-2020/21

Lägg till Ta bort

Avdelningen för särskilda utredningar

Riksdagsförvaltningen

6 november 2020
Diarienummer: 570-2020/21

Lägg till Ta bort

Krav om ersättning för teknisk utrustning

Riksdagsförvaltningen

6 november 2020
Diarienummer: 567-2020/21

Lägg till Ta bort

Entledigande från tjänst i Riksdagsförvaltningen

Riksdagsförvaltningen

5 november 2020
Diarienummer: 552-2020/21

Lägg till Ta bort

Entledigande från tjänst i Riksdagsförvaltningen

Riksdagsförvaltningen

4 november 2020
Diarienummer: 550-2020/21

Lägg till Ta bort