Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Skrivelse om problem med att installera solceller

Näringsutskottet

30 november 2020
Diarienummer: 742-2020/21

Lägg till Ta bort

Inbjudan och program - Finansbolagens Förenings höstmöte fredagen den 27 november 2020 - online

Näringsutskottet

23 november 2020
Diarienummer: 676-2020/21

Lägg till Ta bort

Exportchefsindex fjärde kvartalet

Näringsutskottet

12 november 2020
Diarienummer: 607-2020/21

Lägg till Ta bort

Remissammanställning, kommissionens vitbok om utländska subventioner (COM(2020) 253)

Näringsutskottet

29 oktober 2020
Diarienummer: 521-2020/21

Lägg till Ta bort

Överläggning med regeringen den 22 september 2020 om vitboken om utländska subventioner på den inre marknaden (COM(2020) 253)

Näringsutskottet

29 oktober 2020
Diarienummer: 520-2020/21

Lägg till Ta bort

Information till näringsutskottet från regeringen den 10 september 2020 inför möte i konkurrenskraftsrådet (KKR) den 18 september 2020

Näringsutskottet

29 oktober 2020
Diarienummer: 519-2020/21

Lägg till Ta bort

Frågor om proposition 2020/21:12 Elnätsverksamhet

Näringsutskottet

8 oktober 2020
Diarienummer: 327-2020/21

Lägg till Ta bort

Energiföretagen om Investeringar för ökad kapacitet i elnätet

Näringsutskottet

1 oktober 2020
Diarienummer: 274-2020/21

Lägg till Ta bort

Skrivelse angående proposition om särskilt utrymme för elnätsverksamhet

Näringsutskottet

25 september 2020
Diarienummer: 230-2020/21

Lägg till Ta bort

Förfrågan om besök i utskottet för att presentera syn på regerings förslag

Näringsutskottet

24 september 2020
Diarienummer: 214-2020/21

Lägg till Ta bort