Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Överläggning och information om aktuella EU-frågor 12 november

Finansutskottet

19 november 2020
Diarienummer: 659-2020/21

Lägg till Ta bort

Nuvarande och kommande krisstöd med anledning av coronaviruset

Finansutskottet

19 november 2020
Diarienummer: 658-2020/21

Lägg till Ta bort

Överläggningar med regeringskansliet om kommande EU-förslag i arbetet mot penningtvätt och slutförandet av Basel III

Finansutskottet

20 oktober 2020
Diarienummer: 451-2020/21

Lägg till Ta bort

Överläggningar och information om aktuella EU-ärenden

Finansutskottet

17 september 2020
Diarienummer: 146-2020/21

Lägg till Ta bort

Skrivelse om finansiering av psykiatrisk vård

Finansutskottet

10 augusti 2020
Diarienummer: 2277-2019/20

Lägg till Ta bort

Sammanställning av stödåtgärders effekt på frilansjournalister med enskild firma

Finansutskottet

17 juni 2020
Diarienummer: 2110-2019/20

Lägg till Ta bort

Promemoria om EU:s årsbudget för 2021

Finansutskottet

16 juni 2020
Diarienummer: 2101-2019/20

Lägg till Ta bort

Överläggnings-PM om InvestEU och solvensstödsinstrumentet

Finansutskottet

16 juni 2020
Diarienummer: 2100-2019/20

Lägg till Ta bort

Överläggnings-PM om kommissionens förslag till facilitet för återhämtning och resiliens

Finansutskottet

16 juni 2020
Diarienummer: 2099-2019/20

Lägg till Ta bort

Kommissionens meddelande om investeringsplanen inom den gröna given samt lagstiftningsförslag om lånefaciliteten för den offentliga sektorn inom mekanismen för en rättvis omställning

Finansutskottet

16 juni 2020
Diarienummer: 2098-2019/20

Lägg till Ta bort