Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Tekniskt arbete

Riksdagsförvaltningen

25 november 2020
Diarienummer: 704-2020/21

Lägg till Ta bort

Rekrytering av brandskyddshandläggare till säkerhetsenheten

Riksdagsförvaltningen

25 november 2020
Diarienummer: 701-2020/21

Lägg till Ta bort

Beslut om direktupphandling av tjänsten Syndetics Unbound från Proquest

Riksdagsförvaltningen

24 november 2020
Diarienummer: 688-2020/21

Lägg till Ta bort

Fråga om personuppgifter

Riksdagsförvaltningen

19 november 2020
Diarienummer: 661-2020/21

Lägg till Ta bort

Leveransframställan gällande Riksdagsbibliotekets äldre arkiv

Riksdagsförvaltningen

18 november 2020
Diarienummer: 651-2020/21

Lägg till Ta bort

Registrering av ledamots åtaganden och ekonomiska intressen - mandatperioden 2018-2022

Riksdagsförvaltningen

18 november 2020
Diarienummer: 641-2020/21

Lägg till Ta bort

Direktupphandling av talsyntes till Riksdagens webbplatser

Riksdagsförvaltningen

17 november 2020
Diarienummer: 633-2020/21

Lägg till Ta bort

Begäran om allmän handling

Riksdagsförvaltningen

13 november 2020
Diarienummer: 622-2020/21

Lägg till Ta bort

Rekrytering av vikarierande avdelningschef till Serviceavdelningen

Riksdagsförvaltningen

13 november 2020
Diarienummer: 616-2020/21

Lägg till Ta bort

Inbjudan att deltaga i Kammarkollegiets ramavtalsupphandling Managementtjänster - verksamhets- och organisationsutveckling

Riksdagsförvaltningen

10 november 2020
Diarienummer: 581-2020/21

Lägg till Ta bort