Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Granskningsrapport RIR 2020:23 - Statliga stöd med delat myndighetsansvar - Effektivitet och förenklingar

Riksdagen

26 november 2020
Diarienummer: 721-2020/21

Lägg till Ta bort

Förfrågan från LSU om att besöka Kulturutskottet om ungdomspolitiska skrivelsen

Kulturutskottet

26 november 2020
Diarienummer: 720-2020/21

Lägg till Ta bort

Hyreskontrakt för lokal på Västerlånggatan 13, Neptunus Större 14, nummer N:L04:4

Riksdagsförvaltningen

26 november 2020
Diarienummer: 719-2020/21

Lägg till Ta bort

Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård, informellt videomöte den 20 november 2020

EU-nämnden

26 november 2020
Diarienummer: 716-2020/21

Lägg till Ta bort

Brev till konstitutionsutskottet

Konstitutionsutskottet

26 november 2020
Diarienummer: 715-2020/21

Lägg till Ta bort

Höj studiebidraget

Utbildningsutskottet

25 november 2020
Diarienummer: 713-2020/21

Lägg till Ta bort

Skrivelse till finansutskottet med anledning av regeringens proposition 2019/20:188

Finansutskottet

25 november 2020
Diarienummer: 712-2020/21

Lägg till Ta bort

Inbjudan till ett bilateralt videomöte om EU:s klimatmål för 2030 från det nederländska representanthuset

Miljö- och jordbruksutskottet

25 november 2020
Diarienummer: 711-2020/21

Lägg till Ta bort

Nordisk-baltiskt (NB8) talmansmöte, digitalt 26 november 2020

Riksdagen

25 november 2020
Diarienummer: 710-2020/21

Lägg till Ta bort

Ekonomiska och finansiella frågor, videomöte den 1 december 2020

EU-nämnden

25 november 2020
Diarienummer: 708-2020/21

Lägg till Ta bort