Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Förfrågan om möte med kulturutskottet

Kulturutskottet

13 november 2020
Diarienummer: 619-2020/21

Lägg till Ta bort

Presentation av Nämnden för hemslöjdsfrågor

Kulturutskottet

13 november 2020
Diarienummer: 617-2020/21

Lägg till Ta bort

Överläggningspm rådsresolution om en EU-arbetsplan för idrott

Kulturutskottet

12 november 2020
Diarienummer: 614-2020/21

Lägg till Ta bort

Överläggningspm rådsslutsatser om främjande av sektorsövergripande samarbete till förmån för idrott och fysisk aktivitet i samhället

Kulturutskottet

12 november 2020
Diarienummer: 613-2020/21

Lägg till Ta bort

Överläggningspm rådsresolution om ramen för inrättande av en europeisk agenda för ungdomsarbete

Kulturutskottet

12 november 2020
Diarienummer: 612-2020/21

Lägg till Ta bort

Överläggningspm rådsslutsatser om främjande av demokratisk medvetenhet och demokratiskt deltagande bland ungdomar i Europa

Kulturutskottet

12 november 2020
Diarienummer: 611-2020/21

Lägg till Ta bort

Överläggningspm rådsslutsatser om jämställdhet inom kulturområdet

Kulturutskottet

12 november 2020
Diarienummer: 610-2020/21

Lägg till Ta bort

Skrivelse om Norrköpings skolmuseum

Kulturutskottet

29 oktober 2020
Diarienummer: 512-2020/21

Lägg till Ta bort

Traditioner Halloween och bus eller godis inkomna synpunkter

Kulturutskottet

16 oktober 2020
Diarienummer: 434-2020/21

Lägg till Ta bort

Hemslöjdsfrågor på kulturutskottet den 12 november 2020

Kulturutskottet

15 oktober 2020
Diarienummer: 398-2020/21

Lägg till Ta bort