Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Skrivelse till finansutskottet med anledning av regeringens proposition 2019/20:188

Finansutskottet

25 november 2020
Diarienummer: 712-2020/21

Lägg till Ta bort

Överläggning och information om aktuella EU-frågor 12 november

Finansutskottet

19 november 2020
Diarienummer: 659-2020/21

Lägg till Ta bort

Nuvarande och kommande krisstöd med anledning av coronaviruset

Finansutskottet

19 november 2020
Diarienummer: 658-2020/21

Lägg till Ta bort

Överläggningar med regeringskansliet om kommande EU-förslag i arbetet mot penningtvätt och slutförandet av Basel III

Finansutskottet

20 oktober 2020
Diarienummer: 451-2020/21

Lägg till Ta bort

Överläggningar och information om aktuella EU-ärenden

Finansutskottet

17 september 2020
Diarienummer: 146-2020/21

Lägg till Ta bort

Skrivelse om finansiering av psykiatrisk vård

Finansutskottet

10 augusti 2020
Diarienummer: 2277-2019/20

Lägg till Ta bort

Sammanställning av stödåtgärders effekt på frilansjournalister med enskild firma

Finansutskottet

17 juni 2020
Diarienummer: 2110-2019/20

Lägg till Ta bort

Promemoria om EU:s årsbudget för 2021

Finansutskottet

16 juni 2020
Diarienummer: 2101-2019/20

Lägg till Ta bort

Överläggnings-PM om InvestEU och solvensstödsinstrumentet

Finansutskottet

16 juni 2020
Diarienummer: 2100-2019/20

Lägg till Ta bort

Överläggnings-PM om kommissionens förslag till facilitet för återhämtning och resiliens

Finansutskottet

16 juni 2020
Diarienummer: 2099-2019/20

Lägg till Ta bort