Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Skrivelse om saknat svar från regeringskansliet samt ordförande i pensionsgruppen

Socialförsäkringsutskottet

22 oktober 2019
Diarienummer: 390-2019/20

Lägg till Ta bort

Klargörande av krav i nya gymnasielagen

Socialförsäkringsutskottet

22 oktober 2019
Diarienummer: 389-2019/20

Lägg till Ta bort

Inbjudan att besöka Norska ambassaden under premiärministerns besök i Sverige den 4 - 5 november 2019

Socialutskottet

22 oktober 2019
Diarienummer: 388-2019/20

Lägg till Ta bort

EU-överläggning om artificiell intelligens i utbildningen

Utbildningsutskottet

21 oktober 2019
Diarienummer: 386-2019/20

Lägg till Ta bort

EU-överläggning om fortsatt utveckling av det europeiska utbildningsområdet för att främja framtidsorienterade utbildningssystem (överläggning 2)

Utbildningsutskottet

21 oktober 2019
Diarienummer: 385-2019/20

Lägg till Ta bort

EU-överläggning om nyckelrollen för det livslånga lärandet i att stärka samhällens förmåga att hantera den teknologiska och gröna övergången till stöd för inkluderande och hållbar tillväxt

Utbildningsutskottet

21 oktober 2019
Diarienummer: 384-2019/20

Lägg till Ta bort

Skrivelse om barn och ungdomar

Socialutskottet

21 oktober 2019
Diarienummer: 383-2019/20

Lägg till Ta bort

EU-överläggning om En stark ekonomisk bas för Europa: sträva efter effektivitet och kvalitet i utbildning

Utbildningsutskottet

21 oktober 2019
Diarienummer: 382-2019/20

Lägg till Ta bort

Information inför Kulturutskottets seminarium den 24 oktober 2019

Kulturutskottet

21 oktober 2019
Diarienummer: 381-2019/20

Lägg till Ta bort

Rapport från Internationella valutafonden och Världsbanksgruppens årsmöten i Washington D.C., 17-20 oktober 2019

Utrikesutskottet

21 oktober 2019
Diarienummer: 380-2019/20

Lägg till Ta bort