Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Skrivelse om anslutning till fackförbund m.m

Arbetsmarknadsutskottet

26 januari 2021
Diarienummer: 1146-2020/21

Lägg till Ta bort

Skrivelse angående preliminärt beslut från Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknadsutskottet

4 januari 2021
Diarienummer: 958-2020/21

Lägg till Ta bort

Arbetsmarknadsprognos för Sverige till år 2022

Arbetsmarknadsutskottet

17 december 2020
Diarienummer: 880-2020/21

Lägg till Ta bort

Uttalande från ett av Qatars departement om en ny lag gällande minimilöner och rörlighet på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadsutskottet

19 november 2020
Diarienummer: 670-2020/21

Lägg till Ta bort

Överläggningspromemoria till arbetsmarknadsutskottet om kommissionens aviserade handlingsplan för genomförandet av pelaren för sociala rättigheter

Arbetsmarknadsutskottet

19 november 2020
Diarienummer: 665-2020/21

Lägg till Ta bort

Klagomål av beslut från Alfa-kassan och Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknadsutskottet

18 november 2020
Diarienummer: 639-2020/21

Lägg till Ta bort

Information till riksdagen om regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i kommissionens förslag om ändringar i carcinogen- och mutagendirektivet KOM (2020) 571

Arbetsmarknadsutskottet

17 november 2020
Diarienummer: 636-2020/21

Lägg till Ta bort

Regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen minimilöner

Arbetsmarknadsutskottet

17 november 2020
Diarienummer: 635-2020/21

Lägg till Ta bort

Överläggningspromemoria till arbetsmarknadsutskottet om kommissionens meddelande En jämlikhetsunion: EU:s handlingsplan mot rasism 2020-2025

Arbetsmarknadsutskottet

12 november 2020
Diarienummer: 602-2020/21

Lägg till Ta bort

Skrivelse angående HRAK-s uträkning från A-kassa

Arbetsmarknadsutskottet

13 oktober 2020
Diarienummer: 370-2020/21

Lägg till Ta bort