Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Fråga om - Nya Attefallsregler

Civilutskottet

28 maj 2019
Diarienummer: 2504-2018/19

Lägg till Ta bort

Synpunkt på propositionen 2018/19:108 (Fler tillval för hyresgäster)

Civilutskottet

17 maj 2019
Diarienummer: 2405-2018/19

Lägg till Ta bort

Utskottsresa till Helsingfors i Finland den 2-4 september 2019

Civilutskottet

16 maj 2019
Diarienummer: 2394-2018/19

Lägg till Ta bort

Överläggning med civilutskottet den 7 maj 2019 om motorfordonsförsäkringsdirektivet

Civilutskottet

6 maj 2019
Diarienummer: 2279-2018/19

Lägg till Ta bort

Framställning om friköp och fideikommiss

Civilutskottet

24 april 2019
Diarienummer: 2177-2018/19

Lägg till Ta bort

Information om delägarboende

Civilutskottet

16 april 2019
Diarienummer: 2131-2018/19

Lägg till Ta bort

Bostadspolitik för hushåll med måttliga inkomster

Civilutskottet

16 april 2019
Diarienummer: 2130-2018/19

Lägg till Ta bort

Information och överläggning om förslag till omarbetning av tågpassagerarförordningen den 9 april 2019

Civilutskottet

8 april 2019
Diarienummer: 2065-2018/19

Lägg till Ta bort

Skrivelse angående Civilutskottets betänkande

Civilutskottet

4 april 2019
Diarienummer: 2049-2018/19

Lägg till Ta bort

Brev om boende i Sverige

Civilutskottet

2 april 2019
Diarienummer: 2021-2018/19

Lägg till Ta bort