Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Skriftligt samråd avseende tre annoteringar på utrikesområdet 210203

EU-nämnden

11 februari 2021
Diarienummer: 1271-2020/21

Lägg till Ta bort

Skriftligt samråd avseende två annoteringar om att utse svenska suppleanter kommittén för arbetsmiljöfrågor, styrelsen för Europeiska arbetsmiljöbyrån 210204

EU-nämnden

11 februari 2021
Diarienummer: 1270-2020/21

Lägg till Ta bort

Skriftligt samråd gällande två annoteringar om tillsättning av två generaldirektörstjänster vid rådet (RELEX och GIP) 210204

EU-nämnden

11 februari 2021
Diarienummer: 1269-2020/21

Lägg till Ta bort

Skriftligt samråd om underlag inför beslut om EU-koordinering i ICAOs råd 210204

EU-nämnden

11 februari 2021
Diarienummer: 1268-2020/21

Lägg till Ta bort

Skriftligt samråd gällande annotering om tillägg i Bonnavtalet och beslut om att Spanien tillträder som medlemsstat 210205

EU-nämnden

11 februari 2021
Diarienummer: 1267-2020/21

Lägg till Ta bort

210208 Skriftligt samråd gällande annotering om godkännande till kommissionen att lansera en global allians om cirkulär ekonomi och resurseffektivitet

EU-nämnden

11 februari 2021
Diarienummer: 1266-2020/21

Lägg till Ta bort

210120 Skriftligt samråd restriktiva åtgärder (Tunisien) och (Somalia)

EU-nämnden

9 februari 2021
Diarienummer: 1247-2020/21

Lägg till Ta bort

Skriftligt samråd om annotering om rådsslutsatser avseende rapport på konkurrensområdet från Europeiska revisionsrätten 210208

EU-nämnden

9 februari 2021
Diarienummer: 1246-2020/21

Lägg till Ta bort

(Utbildning), ungdom, kultur och idrott, videomöte den 19 februari 2021

EU-nämnden

9 februari 2021
Diarienummer: 1240-2020/21

Lägg till Ta bort

Ekonomiska och finansiella frågor, videomöte den 16 februari 2021

EU-nämnden

9 februari 2021
Diarienummer: 1238-2020/21

Lägg till Ta bort