Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Skriftligt samråd avseende rss på skatteområdet 201127

EU-nämnden

22 januari 2021
Diarienummer: 1115-2020/21

Lägg till Ta bort

Skriftligt samråd avseende EU-delegation till Qatar 201127

EU-nämnden

22 januari 2021
Diarienummer: 1114-2020/21

Lägg till Ta bort

Jordbruk och fiske, videomöte den 25 januari 2021

EU-nämnden

19 januari 2021
Diarienummer: 1081-2020/21

Lägg till Ta bort

Utrikes frågor, rådsmöte den 25 januari 2021

EU-nämnden

18 januari 2021
Diarienummer: 1079-2020/21
Ärendet innehåller uppgifter som kan omfattas av sekretess enligt: OSL 15 kap. 1 § Utrikessekretess

Lägg till Ta bort

201123 Skriftligt samråd om Europeiska revisionsrättens rapport om barnfattigdom

EU-nämnden

15 januari 2021
Diarienummer: 1061-2020/21

Lägg till Ta bort

Skriftligt samråd-två annoteringar på jordbruksområdet 201120

EU-nämnden

15 januari 2021
Diarienummer: 1060-2020/21

Lägg till Ta bort

201123 Skriftligt samråd om rådsbeslut om övergångsbestämmelser Cotonou

EU-nämnden

15 januari 2021
Diarienummer: 1059-2020/21

Lägg till Ta bort

Skriftligt samråd om rådsuttalande avseende int klimatfinansiering 201120

EU-nämnden

15 januari 2021
Diarienummer: 1058-2020/21

Lägg till Ta bort

201123 Skriftligt samråd om rådsslutsatser om årliga hållbara tillväxtstrategin 2021

EU-nämnden

15 januari 2021
Diarienummer: 1057-2020/21

Lägg till Ta bort

201126 Skriftligt samråd utkast rådsslutsatser EUs makroregionala strategier

EU-nämnden

15 januari 2021
Diarienummer: 1056-2020/21

Lägg till Ta bort