Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Information från Justitiedepartementet till KU om aktuella EU-frågor

Konstitutionsutskottet

23 februari 2021
Diarienummer: 1375-2020/21

Lägg till Ta bort

Videomöte i kretsen av stats- och regeringschefer den 25-26 februari 2021

EU-nämnden

23 februari 2021
Diarienummer: 1371-2020/21

Lägg till Ta bort

Klagomål mot Riksdagens ombudsmän (JO)

Konstitutionsutskottet

19 februari 2021
Diarienummer: 1341-2020/21

Lägg till Ta bort

Årsredovisning 2020 för Riksdagens ombudsmän

Konstitutionsutskottet

18 februari 2021
Diarienummer: 1335-2020/21

Lägg till Ta bort

Underlag inför överläggning med KU om förslag till förordning om en inre marknad för digitala tjänster (COM(2020) 825))

Konstitutionsutskottet

18 februari 2021
Diarienummer: 1334-2020/21

Lägg till Ta bort

Granskning av miljö- och klimatministerns uttalanden om ansökan till Energimyndigheten

Konstitutionsutskottet

18 februari 2021
Diarienummer: 1333-2020/21

Lägg till Ta bort

Klagomål angående tjänstefel av statsråd

Konstitutionsutskottet

17 februari 2021
Diarienummer: 1328-2020/21

Lägg till Ta bort

Allmänna frågor, Informellt videomöte den 1 december 2020

EU-nämnden

16 februari 2021
Diarienummer: 1318-2020/21

Lägg till Ta bort

Klagomål mot regeringen och riksdagen

Konstitutionsutskottet

16 februari 2021
Diarienummer: 1313-2020/21

Lägg till Ta bort

Utrikes frågor, rådsmöte den 22 februari 2021

EU-nämnden

16 februari 2021
Diarienummer: 1308-2020/21

Lägg till Ta bort