Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Videomöte i kretsen av stats- och regeringschefer den 25-26 februari 2021

EU-nämnden

23 februari 2021
Diarienummer: 1371-2020/21

Lägg till Ta bort

Hållbara vattentjänster

Miljö- och jordbruksutskottet

23 februari 2021
Diarienummer: 1367-2020/21

Lägg till Ta bort

Rädda husbehovsfisket i Skåne

Miljö- och jordbruksutskottet

22 februari 2021
Diarienummer: 1362-2020/21

Lägg till Ta bort

EU:s nya batterilagstiftning

Miljö- och jordbruksutskottet

22 februari 2021
Diarienummer: 1361-2020/21

Lägg till Ta bort

Skrivelse angående fiskefrågor och fiskeripolitik

Miljö- och jordbruksutskottet

22 februari 2021
Diarienummer: 1350-2020/21

Lägg till Ta bort

Skrivelse om biologisk mångfald

Miljö- och jordbruksutskottet

18 februari 2021
Diarienummer: 1336-2020/21

Lägg till Ta bort

Allmänna frågor, Informellt videomöte den 1 december 2020

EU-nämnden

16 februari 2021
Diarienummer: 1318-2020/21

Lägg till Ta bort

Utrikes frågor, rådsmöte den 22 februari 2021

EU-nämnden

16 februari 2021
Diarienummer: 1308-2020/21

Lägg till Ta bort

Information som behandlar problem och lösningar kopplade till att genomföra i verkligheten skogs- och miljöpolitiken

Miljö- och jordbruksutskottet

15 februari 2021
Diarienummer: 1305-2020/21

Lägg till Ta bort

Konkurrenskraft-inre marknad och industri samt forskning, videomöte den 25-26 februari 2021

EU-nämnden

15 februari 2021
Diarienummer: 1304-2020/21

Lägg till Ta bort