Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Filtrerar på:

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Begäran om allmän handling

Försvarsutskottet

17 juni 2022
Diarienummer: 2278-2021/22

Lägg till Ta bort

Information om förberedelsearbetet inför Sveriges EU-ordförandeskap 2023

Försvarsutskottet

31 maj 2022
Diarienummer: 2129-2021/22

Lägg till Ta bort

Information om Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen, och om upphävande av direktiv (EU) 2016/1148 (NIS2-direktivet)

Försvarsutskottet

31 maj 2022
Diarienummer: 2128-2021/22

Lägg till Ta bort

Information om MSB:S stöd till Ukraina och kringliggande länder med anledning av Rysslands anfallskrig mot Ukraina

Försvarsutskottet

31 maj 2022
Diarienummer: 2127-2021/22

Lägg till Ta bort

Information om Europaparlamentets och rådets direktiv om kritiska entiteters motståndskraft (CER)

Försvarsutskottet

31 maj 2022
Diarienummer: 2126-2021/22

Lägg till Ta bort

Inbjudan till möte för försvarsutskotten i Norden och Baltikum, Tyskland och Polen i Åbo den 5-7 juni 2022

Försvarsutskottet

16 mars 2022
Diarienummer: 1592-2021/22

Lägg till Ta bort

Synpunkter till utskottet

Försvarsutskottet

11 mars 2022
Diarienummer: 1557-2021/22

Lägg till Ta bort

Brev från Ukrainas ambassad

Försvarsutskottet

8 mars 2022
Diarienummer: 1540-2021/22

Lägg till Ta bort

Försvarsmaktens budgetunderlag för 2023 med bilagor

Försvarsutskottet

1 mars 2022
Diarienummer: 1457-2021/22
Ärendet innehåller uppgifter som kan omfattas av sekretess enligt: OSL 15 kap. 2 § Försvarssekretess

Lägg till Ta bort

Inbjudan till nationell totalförsvarsdag i Malmö 17-18 juni 2022

Försvarsutskottet

28 januari 2022
Diarienummer: 1170-2021/22

Lägg till Ta bort