Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Sammanställning av stödåtgärders effekt på frilansjournalister med enskild firma

Finansutskottet

17 juni 2020
Diarienummer: 2110-2019/20

Lägg till Ta bort

Promemoria om EU:s årsbudget för 2021

Finansutskottet

16 juni 2020
Diarienummer: 2101-2019/20

Lägg till Ta bort

Överläggnings-PM om InvestEU och solvensstödsinstrumentet

Finansutskottet

16 juni 2020
Diarienummer: 2100-2019/20

Lägg till Ta bort

Överläggnings-PM om kommissionens förslag till facilitet för återhämtning och resiliens

Finansutskottet

16 juni 2020
Diarienummer: 2099-2019/20

Lägg till Ta bort

Kommissionens meddelande om investeringsplanen inom den gröna given samt lagstiftningsförslag om lånefaciliteten för den offentliga sektorn inom mekanismen för en rättvis omställning

Finansutskottet

16 juni 2020
Diarienummer: 2098-2019/20

Lägg till Ta bort

Klagomål mot Riksbanken

Finansutskottet

10 juni 2020
Diarienummer: 2062-2019/20

Lägg till Ta bort

Överläggning med Regeringskansliet om kommissionens förslag till europeiskt återhämtningsinstrument den 23 april 2020

Finansutskottet

3 juni 2020
Diarienummer: 2013-2019/20

Lägg till Ta bort

Direktupphandling av utvärdering av penningpolitiken 2015-2020

Finansutskottet

2 juni 2020
Diarienummer: 1996-2019/20

Lägg till Ta bort

Inbjudan till digital konferens anordnad av Sida och FN - den 3 juni 2020

Finansutskottet

14 maj 2020
Diarienummer: 1898-2019/20

Lägg till Ta bort

Överläggningspromemoria om riktade åtgärder i kapitaltäckningsregelverket med anledning av covid-19 pandemin

Finansutskottet

12 maj 2020
Diarienummer: 1880-2019/20

Lägg till Ta bort