Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Filtrerar på:

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Skrivelse om Sveriges Advokatsamfund

Justitieutskottet

17 juni 2022
Diarienummer: 2273-2021/22

Lägg till Ta bort

Skrivelse om kriminalvården

Justitieutskottet

15 juni 2022
Diarienummer: 2260-2021/22

Lägg till Ta bort

Bön om hjälp

Justitieutskottet

2 juni 2022
Diarienummer: 2156-2021/22

Lägg till Ta bort

Klagomål om skiljedomsbrott av Västra Sveriges hovrätt

Justitieutskottet

2 juni 2022
Diarienummer: 2155-2021/22

Lägg till Ta bort

Yttrande till justitieutskottet och föredraganden, gällande proposition 2021/22:183 (ert ärende 2021/22:JuU34)

Justitieutskottet

18 maj 2022
Diarienummer: 2027-2021/22

Lägg till Ta bort

Skrivelse om barns och ungdomars trygghet

Justitieutskottet

13 maj 2022
Diarienummer: 2002-2021/22

Lägg till Ta bort

Anmälan, rätt till advokat?

Justitieutskottet

12 maj 2022
Diarienummer: 2001-2021/22

Lägg till Ta bort

Hemställan gällande föreslagna ändringar i offentlighets- och sekretesslagen (bet. 2021/22:JuU45)

Justitieutskottet

12 maj 2022
Diarienummer: 1987-2021/22

Lägg till Ta bort

Skrivelse om rättsväsendet

Justitieutskottet

29 april 2022
Diarienummer: 1910-2021/22

Lägg till Ta bort

Skrivelse om koranbränning i april 2022

Justitieutskottet

26 april 2022
Diarienummer: 1875-2021/22

Lägg till Ta bort