Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Beträffande Sveriges djurhållning

Miljö- och jordbruksutskottet

14 januari 2021
Diarienummer: 1037-2020/21

Lägg till Ta bort

Förfråga om möte med utskottet om Skogsutredningen den 14 januari 2021

Miljö- och jordbruksutskottet

14 januari 2021
Diarienummer: 1035-2020/21

Lägg till Ta bort

Frågor till Sveriges regering och riksdag om beslutet att sluta registrera nyckelbiotoper vid avverkningsanmälningar 1 januari 2021

Miljö- och jordbruksutskottet

14 januari 2021
Diarienummer: 1027-2020/21

Lägg till Ta bort

Skrivelse om djurskyddsproblem

Miljö- och jordbruksutskottet

11 januari 2021
Diarienummer: 990-2020/21

Lägg till Ta bort

Utökad jakt

Miljö- och jordbruksutskottet

5 januari 2021
Diarienummer: 971-2020/21

Lägg till Ta bort

Makulerat ärende

Miljö- och jordbruksutskottet

16 december 2020
Diarienummer: 866-2020/21

Lägg till Ta bort

Skrivelse om licensjakt och skyddsjakt på varg

Miljö- och jordbruksutskottet

14 december 2020
Diarienummer: 853-2020/21

Lägg till Ta bort

Erbjudande att informera om Havs- och vattenmyndighetens uppdrag

Miljö- och jordbruksutskottet

14 december 2020
Diarienummer: 843-2020/21

Lägg till Ta bort

Beslut att begära överläggning med regeringen (Miljödepartementet) om COM(2020) 652, ett allmänt miljöhandlingsprogram

Miljö- och jordbruksutskottet

4 december 2020
Diarienummer: 777-2020/21

Lägg till Ta bort

Skrivelse om skyddsjakt på varg

Miljö- och jordbruksutskottet

4 december 2020
Diarienummer: 776-2020/21

Lägg till Ta bort