Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Beslut om uppdrag att förbereda en översyn av riksdagsledamöternas ersättningar

Riksdagsstyrelsen

27 maj 2019
Diarienummer: 2493-2018/19

Lägg till Ta bort

Förslag till föreskrift om ändring i riksdagsstyrelsens föreskrift och allmänna råd om tillämpningen av lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter

Riksdagsstyrelsen

10 maj 2019
Diarienummer: 2323-2018/19

Lägg till Ta bort

Förslag till föreskrift om ändring i riksdagsdirektörens föreskrift (RFS 2007:5) om ersättning för utlägg för måltid vid övertidsarbete

Riksdagsstyrelsen

15 april 2019
Diarienummer: 2115-2018/19

Lägg till Ta bort

Förslag till föreskrift om ändring i riksdagsdirektörens föreskrift (RFS 2011:14) om Riksdagsförvaltningens organisation

Riksdagsstyrelsen

15 april 2019
Diarienummer: 2114-2018/19

Lägg till Ta bort

Förslag till föreskrift om ändring i riksdagsdirektörens föreskrift (RFS 2011:15) om beslut i ekonomi- och personaladministrativa frågor inom Riksdagsförvaltningen

Riksdagsstyrelsen

15 april 2019
Diarienummer: 2113-2018/19

Lägg till Ta bort

Förslag till föreskrift om ändring i riksdagsstyrelsens föreskrift (RFS 2011:10) om arbetsordning för Riksdagsförvaltningen

Riksdagsstyrelsen

15 april 2019
Diarienummer: 2112-2018/19

Lägg till Ta bort

Upphävande av beredningsgruppen för beredning av lokalstrategin

Riksdagsstyrelsen

13 mars 2019
Diarienummer: 1864-2018/19

Lägg till Ta bort

Beslut om beredningsgrupp för revisionsfrågor

Riksdagsstyrelsen

13 mars 2019
Diarienummer: 1863-2018/19

Lägg till Ta bort

Beslut om ledamöter och ersättare i ledamotsrådet

Riksdagsstyrelsen

13 mars 2019
Diarienummer: 1862-2018/19

Lägg till Ta bort

Strategisk plan för Riksdagsförvaltningen 2019-2022

Riksdagsstyrelsen

7 mars 2019
Diarienummer: 1810-2018/19

Lägg till Ta bort