Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Anslagsdirektiv för budgetåret 2021 avseende Riksdagens ombudsmän (JO)

Riksdagsstyrelsen

18 november 2020
Diarienummer: 646-2020/21

Lägg till Ta bort

Anslagsdirektiv för budgetåret 2021 avseende Riksrevisionen

Riksdagsstyrelsen

18 november 2020
Diarienummer: 645-2020/21

Lägg till Ta bort

Anslagsdirektiv för budgetåret 2021 avseende Riksdagsförvaltningen

Riksdagsstyrelsen

18 november 2020
Diarienummer: 644-2020/21

Lägg till Ta bort

Förlängning av chefsförordnande för kanslichef vid finansutskottet

Riksdagsstyrelsen

13 oktober 2020
Diarienummer: 375-2020/21

Lägg till Ta bort

Förlängning av chefsförordnande för kanslichef vid försvarsutskottet

Riksdagsstyrelsen

13 oktober 2020
Diarienummer: 374-2020/21

Lägg till Ta bort

Förlängning av chefsförordnande för kanslichef vid socialförsäkringsutskottet

Riksdagsstyrelsen

13 oktober 2020
Diarienummer: 373-2020/21

Lägg till Ta bort

Förlängning av chefsförordnande för kanslichef vid justitieutskottet

Riksdagsstyrelsen

13 oktober 2020
Diarienummer: 372-2020/21

Lägg till Ta bort

Beslut om politisk samordning av EU2023-arbetet i riksdagen

Riksdagsstyrelsen

22 september 2020
Diarienummer: 182-2020/21

Lägg till Ta bort

Anmälan om bisyssla

Riksdagsstyrelsen

16 juni 2020
Diarienummer: 2093-2019/20

Lägg till Ta bort

Direktiv till en särskild utredare att göra en fortsatt översyn av säkerhetsskyddet i riksdagen och dess myndigheter

Riksdagsstyrelsen

28 maj 2020
Diarienummer: 1971-2019/20

Lägg till Ta bort