Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Anmälan om bisyssla

Riksdagsstyrelsen

16 juni 2020
Diarienummer: 2093-2019/20

Lägg till Ta bort

Direktiv till en särskild utredare att göra en fortsatt översyn av säkerhetsskyddet i riksdagen och dess myndigheter

Riksdagsstyrelsen

28 maj 2020
Diarienummer: 1971-2019/20

Lägg till Ta bort

Beslut om ledamot i ledamotsrådet

Riksdagsstyrelsen

28 maj 2020
Diarienummer: 1970-2019/20

Lägg till Ta bort

Årsredogörelse för den svenska delegationen till interparlamentariska unionen( IPU) för 2019

Riksdagsstyrelsen

19 maj 2020
Diarienummer: 1911-2019/20

Lägg till Ta bort

Lönerevision riksdagsdirektören

Riksdagsstyrelsen

12 mars 2020
Diarienummer: 1496-2019/20

Lägg till Ta bort

Beslut om tf kanslichef vid civilutskottet

Riksdagsstyrelsen

10 mars 2020
Diarienummer: 1475-2019/20

Lägg till Ta bort

Beslut att det allmänna rådet om årskort på tåg inte ska tillämpas samt tilläggsdirektiv till utredningen om riksdagsledamöternas ersättningar

Riksdagsstyrelsen

9 mars 2020
Diarienummer: 1456-2019/20

Lägg till Ta bort

Beslut om nya ledamöter till ledamotsrådet

Riksdagsstyrelsen

18 februari 2020
Diarienummer: 1330-2019/20

Lägg till Ta bort

Föreskrift om ändring i riksdagsstyrelsens föreskrift (RFS 2016:8) om tillämpningen av förordningen (2016:411) om tjänstepension, inkomstgaranti och avgångsvederlag till myndighetschefer

Riksdagsstyrelsen

23 januari 2020
Diarienummer: 1110-2019/20

Lägg till Ta bort

Beslut om sekreterare för riksdagsstyrelsens jämställdhetsgrupp

Riksdagsstyrelsen

22 januari 2020
Diarienummer: 1100-2019/20

Lägg till Ta bort