Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Skrivelse om covid-19 och friskvårdsbidrag

Skatteutskottet

15 december 2020
Diarienummer: 854-2020/21

Lägg till Ta bort

Säkerställ momshanteringen för vaccinering och distribution av vaccin mot covid-19

Skatteutskottet

14 december 2020
Diarienummer: 849-2020/21

Lägg till Ta bort

Skrivelse om skatt på bilar

Skatteutskottet

19 november 2020
Diarienummer: 662-2020/21

Lägg till Ta bort

Lagstiftningsärendet Motåtgärder på skatteområdet mot vissa icke samarbetsvilliga jurisdiktioner samt vissa andra skattefrågor, prop. 2020/21:26

Skatteutskottet

12 november 2020
Diarienummer: 609-2020/21

Lägg till Ta bort

Felaktigt avskaffande av skattebefrielse för flytande biobränslen från avfall för uppvärmning.

Skatteutskottet

29 oktober 2020
Diarienummer: 522-2020/21

Lägg till Ta bort

Skrivelse om att stoppa försämringar av reseavdrag

Skatteutskottet

23 oktober 2020
Diarienummer: 475-2020/21

Lägg till Ta bort

Skrivelse om att stoppa försämringar av reseavdrag samt skattehöjningar av drivmedel och bilskatt (bonus malus)

Skatteutskottet

23 oktober 2020
Diarienummer: 474-2020/21

Lägg till Ta bort

Skrivelse om aktiebolag inom EU

Skatteutskottet

20 oktober 2020
Diarienummer: 453-2020/21

Lägg till Ta bort

Skrivelse om beskattning mellan Sverige och Finland

Skatteutskottet

16 oktober 2020
Diarienummer: 431-2020/21

Lägg till Ta bort

Stoppa försämringar av reseavdrag samt skattehöjningar av drivmedel samt bilskatt

Skatteutskottet

5 oktober 2020
Diarienummer: 298-2020/21

Lägg till Ta bort