Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Coronarapport juni-20

Utbildningsutskottet

29 juni 2020
Diarienummer: 2157-2019/20

Lägg till Ta bort

Förfrågan om möte med utskottet

Utbildningsutskottet

23 juni 2020
Diarienummer: 2130-2019/20

Lägg till Ta bort

Marknadsöversikt och branschbarometer över svensk edtech - en bransch mitt i stormens öga

Utbildningsutskottet

8 juni 2020
Diarienummer: 2035-2019/20

Lägg till Ta bort

Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad

Utbildningsutskottet

3 juni 2020
Diarienummer: 2004-2019/20

Lägg till Ta bort

Information om att hälften av kulturskoleklivet saknas

Utbildningsutskottet

20 maj 2020
Diarienummer: 1913-2019/20

Lägg till Ta bort

Förfrågan om möte om Sveriges flyg- och rymdindustri

Utbildningsutskottet

14 maj 2020
Diarienummer: 1897-2019/20

Lägg till Ta bort

Sammanställning av enkätsvar till Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottet

14 maj 2020
Diarienummer: 1896-2019/20

Lägg till Ta bort

EU-information om Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

Utbildningsutskottet

12 maj 2020
Diarienummer: 1875-2019/20

Lägg till Ta bort

EU-överläggning om rymd för ett hållbart Europa

Utbildningsutskottet

12 maj 2020
Diarienummer: 1874-2019/20

Lägg till Ta bort

EU-överläggning om Europeiska revisionsrättens rapport om SMF-instrumentet i Horisont 2020

Utbildningsutskottet

12 maj 2020
Diarienummer: 1873-2019/20

Lägg till Ta bort