Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Felaktigt avskaffande av skattebefrielse för flytande biobränslen från avfall för uppvärmning.

Skatteutskottet

29 oktober 2020
Diarienummer: 522-2020/21

Lägg till Ta bort

Remissammanställning, kommissionens vitbok om utländska subventioner (COM(2020) 253)

Näringsutskottet

29 oktober 2020
Diarienummer: 521-2020/21

Lägg till Ta bort

Överläggning med regeringen den 22 september 2020 om vitboken om utländska subventioner på den inre marknaden (COM(2020) 253)

Näringsutskottet

29 oktober 2020
Diarienummer: 520-2020/21

Lägg till Ta bort

Information till näringsutskottet från regeringen den 10 september 2020 inför möte i konkurrenskraftsrådet (KKR) den 18 september 2020

Näringsutskottet

29 oktober 2020
Diarienummer: 519-2020/21

Lägg till Ta bort

Information till konstitutionsutskottet från Kulturdepartementet om ramverk om romsk inkludering (COM(2020) 620)

Konstitutionsutskottet

29 oktober 2020
Diarienummer: 518-2020/21

Lägg till Ta bort

Begäran om allmän handling

Riksdagsförvaltningen

29 oktober 2020
Diarienummer: 517-2020/21

Lägg till Ta bort

Information till försvarsutskottet om rådsbeslutet om de generella villkor under vilka tredjestater undantagsvis kan bjudas in att delta i enskilda projekt inom ramen Pesco

Försvarsutskottet

29 oktober 2020
Diarienummer: 516-2020/21

Lägg till Ta bort

Inbjudan till högnivåkonferens om migration och asyl den 19 november 2020

Riksdagen

29 oktober 2020
Diarienummer: 515-2020/21

Lägg till Ta bort

Klagomål mot JO

Konstitutionsutskottet

29 oktober 2020
Diarienummer: 514-2020/21

Lägg till Ta bort

Klagomål mot JO

Konstitutionsutskottet

29 oktober 2020
Diarienummer: 513-2020/21

Lägg till Ta bort