Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Beslut att begära överläggning med regeringen (Miljödepartementet) om COM(2020) 652, ett allmänt miljöhandlingsprogram

Miljö- och jordbruksutskottet

4 december 2020
Diarienummer: 777-2020/21

Lägg till Ta bort

Skrivelse om skyddsjakt på varg

Miljö- och jordbruksutskottet

4 december 2020
Diarienummer: 776-2020/21

Lägg till Ta bort

Brev från tyska parlamentet om nya datum för EU-generalsekreterarmötet och EU-talmanskonferensen våren 2021

Riksdagsförvaltningen

4 december 2020
Diarienummer: 774-2020/21

Lägg till Ta bort

Erbjudande om att presentera forskning om infrastruktur och klimatmålet

Trafikutskottet

4 december 2020
Diarienummer: 773-2020/21

Lägg till Ta bort

Brev från IPU:s generalsekreterare till riksdagens talman angående kränkningar av parlamentarikers mänskliga rättigheter och rekommendationer för möjliga åtgärder

Riksdagen

3 december 2020
Diarienummer: 770-2020/21

Lägg till Ta bort

Avsägelse från uppdraget som riksdagsledamot

Riksdagen

3 december 2020
Diarienummer: 769-2020/21

Lägg till Ta bort

Kommunal konsumentvägledning

Civilutskottet

3 december 2020
Diarienummer: 768-2020/21

Lägg till Ta bort

Skrivelse om vårdbidrag

Socialförsäkringsutskottet

3 december 2020
Diarienummer: 766-2020/21

Lägg till Ta bort

Brev till talmannen om medling i konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan

Riksdagsförvaltningen

3 december 2020
Diarienummer: 765-2020/21

Lägg till Ta bort

Begäran om granskning om regeringens, inklusive landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och miljöminister Isabella Lövins, styrning av ansvariga myndigheter har brustit

Konstitutionsutskottet

2 december 2020
Diarienummer: 764-2020/21

Lägg till Ta bort