Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Begäran om granskning om regeringens, inklusive landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och miljöminister Isabella Lövins, styrning av ansvariga myndigheter har brustit

Konstitutionsutskottet

2 december 2020
Diarienummer: 764-2020/21

Lägg till Ta bort

Entledigande från tjänst i Riksdagsförvaltningen

Riksdagsförvaltningen

2 december 2020
Diarienummer: 763-2020/21

Lägg till Ta bort

Tackbrev och inbjudan från Cyperns talman

Riksdagen

2 december 2020
Diarienummer: 761-2020/21

Lägg till Ta bort

Granskningsrapport RIR 2020:24 - Särskild löneskatt för äldre - redovisning och effekter

Riksdagen

2 december 2020
Diarienummer: 757-2020/21

Lägg till Ta bort

Avropsberättigad i ramavtalsupphandlingen Cirkulära Möbelflöden

Riksdagsförvaltningen

2 december 2020
Diarienummer: 756-2020/21

Lägg till Ta bort

Skrivelse om problem med utbyte av körkort

Trafikutskottet

2 december 2020
Diarienummer: 755-2020/21

Lägg till Ta bort

Skrivelse om överklagandeprocesser gällande motion 2020/21:2617

Civilutskottet

2 december 2020
Diarienummer: 754-2020/21

Lägg till Ta bort

Ett stärkt straffrättsligt skydd mot upprepad trafikbrottslighet och en utvärdering av den nedre promillegränsen för sjöfylleri (Ds 2019:22)

Civilutskottet

2 december 2020
Diarienummer: 753-2020/21

Lägg till Ta bort

Förslag på åtgärder för att underlätta i förskola och skola under pandemin

Utbildningsutskottet

1 december 2020
Diarienummer: 751-2020/21

Lägg till Ta bort

Överläggning om EU:s årsbudget för 2021

Finansutskottet

1 december 2020
Diarienummer: 746-2020/21

Lägg till Ta bort