Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Utrikes frågor, rådsmöte den 25 januari 2021

EU-nämnden

18 januari 2021
Diarienummer: 1079-2020/21

Lägg till Ta bort

Rekrytering av utskottshandläggare på socialutskottet

Riksdagsförvaltningen

18 januari 2021
Diarienummer: 1078-2020/21

Lägg till Ta bort

FN-rapport om fredsimplementering i Colombia

Utrikesutskottet

18 januari 2021
Diarienummer: 1077-2020/21

Lägg till Ta bort

Nya uppgifter om valfusk i Sverige 2018

Konstitutionsutskottet

18 januari 2021
Diarienummer: 1073-2020/21

Lägg till Ta bort

Begäran om allmän handling

Riksdagsförvaltningen

18 januari 2021
Diarienummer: 1072-2020/21

Lägg till Ta bort

Klagomål på migrationsverket

Socialförsäkringsutskottet

18 januari 2021
Diarienummer: 1071-2020/21

Lägg till Ta bort

Anmälan av riksdagsledamöter

Konstitutionsutskottet

18 januari 2021
Diarienummer: 1070-2020/21

Lägg till Ta bort

Nyårshälsning till talmannen

Riksdagen

15 januari 2021
Diarienummer: 1065-2020/21

Lägg till Ta bort

Promemoria inför överläggning i civilutskottet den 19 januari 2021 om kommande EU-initiativ om bolagsledningens skyldigheter och hållbar bolagsstyrning

Civilutskottet

15 januari 2021
Diarienummer: 1064-2020/21

Lägg till Ta bort

201123 Skriftligt samråd om Europeiska revisionsrättens rapport om barnfattigdom

EU-nämnden

15 januari 2021
Diarienummer: 1061-2020/21

Lägg till Ta bort