Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Information från Justitiedepartementet till KU om aktuella EU-frågor

Konstitutionsutskottet

23 februari 2021
Diarienummer: 1375-2020/21

Lägg till Ta bort

Granskningsrapport RIR 2021:1 - Riktade utbyggnadsuppdrag till universitet och högskolor - regeringens styrning genom utformning och uppföljning

Riksdagen

23 februari 2021
Diarienummer: 1374-2020/21

Lägg till Ta bort

Begäran om särskild debatt om gränshinder inom Norden och situationen i gränsregionerna

Riksdagen

23 februari 2021
Diarienummer: 1373-2020/21

Lägg till Ta bort

Skrivelse om LVU lagen

Socialutskottet

23 februari 2021
Diarienummer: 1372-2020/21

Lägg till Ta bort

Videomöte i kretsen av stats- och regeringschefer den 25-26 februari 2021

EU-nämnden

23 februari 2021
Diarienummer: 1371-2020/21

Lägg till Ta bort

Skrivelse angående situationen för människorättsaktivister i Rwanda

Utrikesutskottet

23 februari 2021
Diarienummer: 1370-2020/21

Lägg till Ta bort

Överläggning om brexitjusteringsreserven

Finansutskottet

23 februari 2021
Diarienummer: 1369-2020/21

Lägg till Ta bort

Entledigande från tjänst i Riksdagsförvaltningen

Riksdagsförvaltningen

23 februari 2021
Diarienummer: 1368-2020/21

Lägg till Ta bort

Hållbara vattentjänster

Miljö- och jordbruksutskottet

23 februari 2021
Diarienummer: 1367-2020/21

Lägg till Ta bort

Begäran om entledigande från uppdrag som suppleant i riksbanksfullmäktige

Riksdagen

22 februari 2021
Diarienummer: 1363-2020/21

Lägg till Ta bort