Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Överläggningar och information om aktuella EU-ärenden

Finansutskottet

17 september 2020
Diarienummer: 146-2020/21

Lägg till Ta bort

Beslut om delegation av tillstånd till tryckning av Riksdagsförvaltningens föreskrifter

Riksdagsförvaltningen

17 september 2020
Diarienummer: 145-2020/21

Lägg till Ta bort

Brev från Cyperns delegation till ordförande för riksdagens delegation till PACE

Riksdagen

17 september 2020
Diarienummer: 144-2020/21

Lägg till Ta bort

Skrivelse till talmannen från Europakommisionens vice-president med rapporten Strategic Foresight Communication 2020

Riksdagen

17 september 2020
Diarienummer: 143-2020/21

Lägg till Ta bort

Förfrågan om lag och äldrevård

Socialutskottet

17 september 2020
Diarienummer: 141-2020/21

Lägg till Ta bort

Skriftligt samråd-fyra annoteringar rörande transport_infrastrukturfrågor, 200603

EU-nämnden

17 september 2020
Diarienummer: 133-2020/21

Lägg till Ta bort

Skriftligt samråd avseende förlängning av avtal mellan EU-Indien och EU-Ukraina, 200603

EU-nämnden

17 september 2020
Diarienummer: 132-2020/21

Lägg till Ta bort

Skriftligt samråd sex annoteringar på utrikesområdet, 200603

EU-nämnden

17 september 2020
Diarienummer: 131-2020/21

Lägg till Ta bort

Skriftligt samråd annotering Filipinernas anslutning till Haagkonventionen, 200603

EU-nämnden

17 september 2020
Diarienummer: 130-2020/21

Lägg till Ta bort

200602 Skriftligt samråd gällande förslag till rådsslutsatser om sjöfart

EU-nämnden

16 september 2020
Diarienummer: 129-2020/21

Lägg till Ta bort