Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Klagomål av beslut från Alfa-kassan och Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknadsutskottet

18 november 2020
Diarienummer: 639-2020/21

Lägg till Ta bort

Granskningsrapport RIR 2020:21 - Sidas garantiverksamhet - statens arbete med garantier inom svenskt bistånd

Riksdagen

17 november 2020
Diarienummer: 638-2020/21

Lägg till Ta bort

Klagomål om handläggning av assistansersättning

Socialutskottet

17 november 2020
Diarienummer: 637-2020/21

Lägg till Ta bort

Information till riksdagen om regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i kommissionens förslag om ändringar i carcinogen- och mutagendirektivet KOM (2020) 571

Arbetsmarknadsutskottet

17 november 2020
Diarienummer: 636-2020/21

Lägg till Ta bort

Regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen minimilöner

Arbetsmarknadsutskottet

17 november 2020
Diarienummer: 635-2020/21

Lägg till Ta bort

Direktupphandling av talsyntes till Riksdagens webbplatser

Riksdagsförvaltningen

17 november 2020
Diarienummer: 633-2020/21

Lägg till Ta bort

Uttalande antaget vid Synskadades Riksförbund

Socialutskottet

16 november 2020
Diarienummer: 628-2020/21

Lägg till Ta bort

Frågan om slopat producentansvar för returpapper

Civilutskottet

16 november 2020
Diarienummer: 626-2020/21

Lägg till Ta bort

Begäran om särskild debatt med anledning av utförsäkringarna i sjukförsäkringen

Riksdagen

16 november 2020
Diarienummer: 625-2020/21

Lägg till Ta bort

Överläggning med regeringen (Miljödepartementet) om kommissionens förslag till höjning av Europas klimatambition för 2030.

Miljö- och jordbruksutskottet

13 november 2020
Diarienummer: 624-2020/21

Lägg till Ta bort