Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Inbjudan till Reykjavik Virtual Forum med Women Political Leaders (WLP), digital den 9-11 november 2020

Riksdagen

15 oktober 2020
Diarienummer: 429-2020/21

Lägg till Ta bort

Behov om beslut till stöd för regionala flygplatser

Trafikutskottet

15 oktober 2020
Diarienummer: 428-2020/21

Lägg till Ta bort

Granskningsrapport RIR 2017:18 - Finansinspektionens arbete för att motverka intressekonflikter

Riksdagen

15 oktober 2020
Diarienummer: 426-2020/21

Lägg till Ta bort

Förfrågan om besök i utskottet för att presentera verksamheten

Trafikutskottet

15 oktober 2020
Diarienummer: 425-2020/21

Lägg till Ta bort

Ledighetsansökan för riksdagsledamot

Riksdagen

15 oktober 2020
Diarienummer: 424-2020/21

Lägg till Ta bort

Brev till talmannen från PA International Foundation om pandemiberedskap

Riksdagen

15 oktober 2020
Diarienummer: 423-2020/21

Lägg till Ta bort

Registrering av ledamots åtaganden och ekonomiska intressen - mandatperioden 2018-2022

Riksdagsförvaltningen

15 oktober 2020
Diarienummer: 422-2020/21

Lägg till Ta bort

Skriftligt samråd avseende tre frågor på transportområdet, 201008

EU-nämnden

15 oktober 2020
Diarienummer: 421-2020/21

Lägg till Ta bort

Skriftligt samråd om två annoteringar avseende Europeiska ombudsmannen, 201009

EU-nämnden

15 oktober 2020
Diarienummer: 420-2020/21

Lägg till Ta bort

Skriftligt samråd avseende annoteringar på det finansiella området, 201006

EU-nämnden

15 oktober 2020
Diarienummer: 419-2020/21

Lägg till Ta bort