Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Uttalande från svenska OSSE-delegationen till OSSE parlamentariska församling om situationen i Belarus

Riksdagen

20 november 2020
Diarienummer: 672-2020/21

Lägg till Ta bort

(Utbildning), ungdom, kultur och idrott, Informellt ministermöte den 16-17 september 2020

EU-nämnden

20 november 2020
Diarienummer: 671-2020/21

Lägg till Ta bort

Uttalandet från ett av Qatars departement om en ny lag gällande minimilöner och rörlighet på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadsutskottet

19 november 2020
Diarienummer: 670-2020/21

Lägg till Ta bort

Interparlamentariskt utskottsmöte om utvärdering av Eurojusts aktiviteter

Riksdagen

19 november 2020
Diarienummer: 669-2020/21

Lägg till Ta bort

Expedition Rädda Östersjön

Konstitutionsutskottet

19 november 2020
Diarienummer: 666-2020/21

Lägg till Ta bort

Överläggningspromemoria till arbetsmarknadsutskottet om kommissionens aviserade handlingsplan för genomförandet av pelaren för sociala rättigheter

Arbetsmarknadsutskottet

19 november 2020
Diarienummer: 665-2020/21

Lägg till Ta bort

Granskningsrapport RIR 2020:22 - Automatiserat beslutsfattande i statsförvaltningen - effektivt, men kontroll och uppföljning brister

Riksdagen

19 november 2020
Diarienummer: 664-2020/21

Lägg till Ta bort

Gotländska ståndpunkter om kommunikationerna till och från Gotland

Trafikutskottet

19 november 2020
Diarienummer: 663-2020/21

Lägg till Ta bort

Skrivelse om skatt på bilar

Skatteutskottet

19 november 2020
Diarienummer: 662-2020/21

Lägg till Ta bort

Fråga om personuppgifter

Riksdagsförvaltningen

19 november 2020
Diarienummer: 661-2020/21

Lägg till Ta bort