Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Överläggningspm rådsslutsatser om främjande av demokratisk medvetenhet och demokratiskt deltagande bland ungdomar i Europa

Kulturutskottet

12 november 2020
Diarienummer: 611-2020/21

Lägg till Ta bort

Överläggningspm rådsslutsatser om jämställdhet inom kulturområdet

Kulturutskottet

12 november 2020
Diarienummer: 610-2020/21

Lägg till Ta bort

Lagstiftningsärendet Motåtgärder på skatteområdet mot vissa icke samarbetsvilliga jurisdiktioner samt vissa andra skattefrågor, prop. 2020/21:26

Skatteutskottet

12 november 2020
Diarienummer: 609-2020/21

Lägg till Ta bort

Exportchefsindex fjärde kvartalet

Näringsutskottet

12 november 2020
Diarienummer: 607-2020/21

Lägg till Ta bort

Överläggnings-PM om utkast till rådsslutsatser avseende lärdomar på hälsoområdet från covid-19

Socialutskottet

12 november 2020
Diarienummer: 606-2020/21

Lägg till Ta bort

Brister i förskolan

Utbildningsutskottet

12 november 2020
Diarienummer: 605-2020/21

Lägg till Ta bort

Överläggnings-PM om utkast till ny narkotikastrategi för EU

Socialutskottet

12 november 2020
Diarienummer: 604-2020/21

Lägg till Ta bort

Utkast till rådsslutsatser om Pesco

Riksdagen

12 november 2020
Diarienummer: 603-2020/21
Ärendet innehåller uppgifter som kan omfattas av sekretess enligt: OSL 15 kap. 1 § Utrikessekretess

Lägg till Ta bort

Överläggningspromemoria till arbetsmarknadsutskottet om kommissionens meddelande En jämlikhetsunion: EU:s handlingsplan mot rasism 2020-2025

Arbetsmarknadsutskottet

12 november 2020
Diarienummer: 602-2020/21

Lägg till Ta bort

Skrivelse om granskning av Sveriges coronahantering

Konstitutionsutskottet

12 november 2020
Diarienummer: 601-2020/21

Lägg till Ta bort