Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Begäran om allmän handling

Riksdagsförvaltningen

17 februari 2021
Diarienummer: 1325-2020/21

Lägg till Ta bort

Upplysning till Näringsutskottet angående skriftlig omröstning den 16 februari avseende EU:s genomförandeförordning om att kräva uppvisande av exporttillstånd för export av vissa produkter (covid-19-vaccin)

Näringsutskottet

16 februari 2021
Diarienummer: 1324-2020/21

Lägg till Ta bort

Information till utriketsutskottets kansli sammanträde den 18 februari 2021

Utrikesutskottet

16 februari 2021
Diarienummer: 1323-2020/21

Lägg till Ta bort

Öppet brev till Europeiska kommissionens ordförande

Utrikesutskottet

16 februari 2021
Diarienummer: 1321-2020/21

Lägg till Ta bort

Skrivelse om uppehållstillstånd m.m.

Socialförsäkringsutskottet

16 februari 2021
Diarienummer: 1320-2020/21

Lägg till Ta bort

Vädjan rörande yttrandefrihetskränkningar av stora amerikanska IT-bolag

Utrikesutskottet

16 februari 2021
Diarienummer: 1319-2020/21

Lägg till Ta bort

Allmänna frågor, Informellt videomöte den 1 december 2020

EU-nämnden

16 februari 2021
Diarienummer: 1318-2020/21

Lägg till Ta bort

Skrivelse om bostadssituation

Civilutskottet

16 februari 2021
Diarienummer: 1317-2020/21

Lägg till Ta bort

Kompensation för intäktsbortfall

Kulturutskottet

16 februari 2021
Diarienummer: 1316-2020/21

Lägg till Ta bort

Skrivelse om sjukersättning och pension

Socialförsäkringsutskottet

16 februari 2021
Diarienummer: 1315-2020/21

Lägg till Ta bort