Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Skrivelse om beslut om ett uppdrag till myndigheterna inom områdena Transporter

Försvarsutskottet

17 juli 2019
Diarienummer: 2878-2018/19

Lägg till Ta bort

Konkurrenskraft (KKR-inre marknad, industri), återrapport från informellt ministermöte den 5 juli 2019

EU-nämnden

17 juli 2019
Diarienummer: 2877-2018/19

Lägg till Ta bort

Konkurrenskraft (KKR-forskning), återrapport från informellt ministermöte den 4 juli 2019

EU-nämnden

17 juli 2019
Diarienummer: 2876-2018/19

Lägg till Ta bort

Europaforum Norra Sveriges synpunkter i det offentliga samrådet om förordningen (EU) nr 1315/2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätverket, TEN-T

Trafikutskottet

16 juli 2019
Diarienummer: 2875-2018/19

Lägg till Ta bort

Sydöstra Sverige välkomnar Riksrevisionens utredningsuppdrag avseende ny höghastighetsjärnväg

Trafikutskottet

15 juli 2019
Diarienummer: 2874-2018/19

Lägg till Ta bort

Information om ärende i Hedesunda

Konstitutionsutskottet

15 juli 2019
Diarienummer: 2873-2018/19

Lägg till Ta bort

Resurser för utveckling september - december 2019 - avrop från Riksdagsförvaltningens ramavtal med dnr 2447-2018/19

Riksdagsförvaltningen

15 juli 2019
Diarienummer: 2872-2018/19

Lägg till Ta bort

Förfrågan om besök till riksdagen

Riksdagen

15 juli 2019
Diarienummer: 2871-2018/19

Lägg till Ta bort

Skriftligt samråd troliga A-punkter v. 28

EU-nämnden

15 juli 2019
Diarienummer: 2870-2018/19

Lägg till Ta bort

Polisanmälan - förlust av mobiltelefon

Riksdagsförvaltningen

15 juli 2019
Diarienummer: 2869-2018/19

Lägg till Ta bort