Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Skrivelse om Agenda 2030

Civilutskottet

18 november 2020
Diarienummer: 648-2020/21

Lägg till Ta bort

Interparlamentariskt utskottsmöte om västra Balkan och Belarus den 2 december 2020

Riksdagen

18 november 2020
Diarienummer: 647-2020/21

Lägg till Ta bort

Förfrågan om att få informera om transport- och infrastrukturdelen i den kommande reformagendan

Trafikutskottet

18 november 2020
Diarienummer: 642-2020/21

Lägg till Ta bort

Registrering av ledamots åtaganden och ekonomiska intressen - mandatperioden 2018-2022

Riksdagsförvaltningen

18 november 2020
Diarienummer: 641-2020/21

Lägg till Ta bort

Informellt telekommunikationsministermöte den 15 oktober 2020

EU-nämnden

18 november 2020
Diarienummer: 640-2020/21

Lägg till Ta bort

Klagomål av beslut från Alfa-kassan och Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknadsutskottet

18 november 2020
Diarienummer: 639-2020/21

Lägg till Ta bort

Granskningsrapport RIR 2020:21 - Sidas garantiverksamhet - statens arbete med garantier inom svenskt bistånd

Riksdagen

17 november 2020
Diarienummer: 638-2020/21

Lägg till Ta bort

Klagomål om handläggning av assistansersättning

Socialutskottet

17 november 2020
Diarienummer: 637-2020/21

Lägg till Ta bort

Information till riksdagen om regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i kommissionens förslag om ändringar i carcinogen- och mutagendirektivet KOM (2020) 571

Arbetsmarknadsutskottet

17 november 2020
Diarienummer: 636-2020/21

Lägg till Ta bort

Regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen minimilöner

Arbetsmarknadsutskottet

17 november 2020
Diarienummer: 635-2020/21

Lägg till Ta bort