Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Nominering inför "the 23rd meeting of the committee of the parties of the council of Europe convention against trafficking in human beings" den 9 november 2018 i Strasbourg

15 oktober 2018
Diarienummer: 469-2018/19

Lägg till Ta bort

Information gällande beredning av ESV-rapport

21 januari 2019
Diarienummer: 1347-2018/19

Lägg till Ta bort

Förfrågan om möte angående förebyggande och förhindrande av försök av påverkan via Facebook

29 november 2018
Diarienummer: 990-2018/19

Lägg till Ta bort

Brev från talmannen till PA-UfM

21 november 2018
Diarienummer: 892-2018/19

Lägg till Ta bort

Registrering av ledamots åtaganden och ekonomiska intressen - mandatperioden 2018-2022

Riksdagsförvaltningen

3 oktober 2018
Diarienummer: 112-2018/19

Lägg till Ta bort

Begäran om entledigande

20 november 2018
Diarienummer: 881-2018/19

Lägg till Ta bort

Prioritetsordning för textgranskningen - vägledning

5 november 2018
Diarienummer: 720-2018/19

Lägg till Ta bort

Åtalsanmälan mot JO

18 oktober 2018
Diarienummer: 556-2018/19

Lägg till Ta bort

Polisanmälan

Riksdagsförvaltningen

9 oktober 2018
Diarienummer: 276-2018/19

Lägg till Ta bort

Förordnande av ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter i Riksdagens ansvarsnämnd

27 november 2018
Diarienummer: 947-2018/19

Lägg till Ta bort