Störningar i telefonin

Just nu är det problem med riksdagens telefoni. Bland annat kan det vara svårt att nå riksdagsinformation via telefon. Det går att skicka e-post till: riksdagsinformation@riksdagen.se

Arbete pågår med att lösa problemet.

Riksdagsstyrelsen

Riksdagsstyrelsen ansvarar för Riksdagsförvaltningens verksamhet och ska se till att den bedrivs effektivt och enligt de lagar och riktlinjer som finns.

Om riksdagsstyrelsen

Riksdagsstyrelsen leder Riksdagsförvaltningen och deltar i planeringen av riksdagsarbetet. Talmannen är ordförande i styrelsen.

Aktuella uppdrag

Här listas särskilda uppdrag som riksdagsstyrelsen har gett Riksdagsförvaltningen som är aktuella just nu.

Protokoll

Här finns de senaste protokollen från riksdagsstyrelsens sammanträden.