Arbetsmarknadsutskottet

En yngre kvinna och en äldre man hjälps åt med ett storkok i ett restaurangkök
Foto: Scandinav / TT

Vilka insatser behövs för att nyanlända snabbare ska komma in i samhället och på arbetsmarknaden? Vilka insatser behövs för andra grupper som står långt från arbetsmarknaden? Hur motverkas diskriminering och hur når vi ett mer jämställt arbetsliv? Det är frågor som arbetsmarknadsutskottet har hand om. Arbetsmiljö, arbetsrätt och arbetslöshetsförsäkringen hör också till utskottets ansvar.

En hög med papper på ett bord.

Dokument

Betänkanden och utlåtanden, förslag som utskottet behandlat, yttranden, föredragningslistor, protokoll och verksamhetsberättelser.

Inzoomad del av en jordglob som visar några av Europas länder.

Utskottets resor

Utskotten gör resor för att hålla sig uppdaterade om samhällsutvecklingen och studera hur andra länder löst ett visst problem.

Kollage över riksdagens olika tryckta publiceringar.

Uppföljningsarbetet

Utskotten följer upp och utvärderar riksdagens beslut. Tanken är att det utskott som förberett ett beslut ska utvärdera resultatet.

Ett stapeldiagram i grönt.

Forskningsfrågor

Det är viktigt att ledamöterna får väl underbyggda beslutsunderlag. Därför arbetar utskotten med forsknings- och framtidsfrågor.