EU-nämnden

Samråd i EU-nämnden den 19 oktober 2022. I mitten sitter EU-nämndens ordförande Hans Wallmark (M) och till höger om honom sitter vice ordförande Matilda Ernkrans (S).
Foto: Anders Löwdin

Vilken linje ska ministrarna i regeringen driva i EU? I riksdagens EU-nämnd förankrar regeringen sin EU-politik. Det gör statsministern och övriga ministrar inför möten och beslut i olika sammansättningar av EU:s råd. EU-nämnden arbetar med alla EU:s samarbetsområden som till exempel utrikespolitik, jordbrukspolitik och polissamarbete.

Statsminister Ulf Kristersson (M) deltar i ett öppet samråd med EU-nämnden.

Sammanträdesplan

EU-nämndens preliminära sammanträdesplaner.

En hög med papper på ett bord.

Dokument

Föredragningslistor, protokoll och uppteckningar från sammanträden samt verksamhetsberättelser.

En del av en jordglob är inzoomad. Några av Europas länder syns.

EU-nämndens resor

EU-nämnden gör resor för att hålla sig uppdaterade om aktuella EU-frågor.

EU-nämndens ledamöter