Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Soldater ur den svenska Malistyrkan övar med helikopter på Livgardet.
Foto: Anton Thorstensson / Försvarsmakten

Ett utskott kan komma överens med ett eller flera andra utskott om att arbeta med en fråga tillsammans. Då bildas ett tillfälligt, så kallat sammansatt utskott. Ett exempel på ett sådant utskott som har bildats vid flera olika tillfällen är sammansatta utrikes- och försvarsutskottet.

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets ledamöter