Utrikesutskottet

Flaggor från olika länder vajar i vinden med Riksdagshuset i bakgrunden.
Foto: Melker Dahlstrand

Hur ska den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken se ut? Hur stort ska det svenska biståndet vara? Sveriges samarbete och relationer med andra länder är utrikesutskottets övergripande område. Frågor om EU, FN och mänskliga rättigheter står också på utskottets dagordning.

En hög med papper på ett bord.

Dokument

Betänkanden och utlåtanden, förslag som utskottet behandlat, yttranden, föredragningslistor, protokoll och verksamhetsberättelser.

En del av en jordglob är inzoomad. Några av Europas länder syns.

Utskottets resor

Utskotten gör resor för att hålla sig uppdaterade om samhällsutvecklingen och studera hur andra länder löst ett visst problem.

Ett kollage av riksdagens tryckta publikationer.

Uppföljningsarbetet

Utskotten följer upp och utvärderar riksdagens beslut. Tanken är att det utskott som förberett ett beslut ska utvärdera resultatet.

Ett stapeldiagram i grönt.

Forskningsfrågor

Det är viktigt att ledamöterna får väl underbyggda beslutsunderlag. Därför arbetar utskotten med forsknings- och framtidsfrågor.