Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2020/21:166 av Sofia Westergren (M) 4 december 2020 Bonus-malus
Interpellationsdebatt 2020/21:160 av Eric Palmqvist (SD) 4 december 2020 Det framtida reseavdraget
Interpellationsdebatt 2020/21:151 av Edward Riedl (M) 4 december 2020 Effekter på arbetslinjen av försämrat reseavdrag
Interpellationsdebatt 2020/21:132 av Tony Haddou (V) 4 december 2020 Regeringens agerande kring skatteflykt
Interpellationsdebatt 2020/21:169 av Tobias Andersson (SD) 4 december 2020 Tidsbegränsade utvisningar
Interpellationsdebatt 2020/21:168 av Tobias Andersson (SD) 4 december 2020 Tortyr- och våldtäktsrån
Interpellationsdebatt 2020/21:164 av Sofia Westergren (M) 4 december 2020 Djur i konsumentköplagen
Interpellationsdebatt 2020/21:89 av Christina Höj Larsen (V) 4 december 2020 Krav för permanent uppehållstillstånd
Interpellationsdebatt 2020/21:112 av Edward Riedl (M) 4 december 2020 Exporten av elbilar till Norge
Interpellationsdebatt 2020/21:93 av Jens Holm (V) 4 december 2020 Skogen och biobränslet i färdplanerna för fossilfrihet
Interpellationsdebatt 2020/21:76 av Jens Holm (V) 4 december 2020 Ett svenskt klimatåtagande till UNFCCC
Debatt om förslag 2020/21:SfU10 3 december 2020 Riksrevisionens rapport om vägen till arbete efter nekad sjukpenning