Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2020/21:SkU2 21 oktober 2020 Riksrevisionens rapport om RUT-avdraget
Debatt om förslag 2020/21:AU4 21 oktober 2020 ILO:s hundraårsdeklaration för framtidens arbetsliv
Debatt om förslag 2020/21:AU3 21 oktober 2020 Riksrevisionens rapport om effektiviteten i förmedlingsverksamheten
Debatt om förslag 2020/21:FöU3 21 oktober 2020 En effektivare kommunal räddningstjänst
Debatt om förslag 2020/21:KU3 21 oktober 2020 En moderniserad radio- och tv-lag
Debatt om förslag 2020/21:FöU2 14 oktober 2020 Skärpta regler avseende hanteringen av sprängämnesprekursorer
Debatt om förslag 2020/21:UbU4 30 september 2020 En oberoende utredning av Sveriges del i PISA 2018
Debatt om förslag 2020/21:JuU2 30 september 2020 Utvidgad förundersökningsrätt för Tullverket