Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2019/20:SoU9 4 juni 2020 Socialtjänst- och barnfrågor
Debatt om förslag 2019/20:UU16 4 juni 2020 Det östliga partnerskapet efter 2020
Debatt om förslag 2019/20:TU12 4 juni 2020 Luftfartsfrågor
Debatt om förslag 2019/20:AU13 3 juni 2020 Utvidgad tillträdesrätt för de regionala skyddsombuden
Debatt om förslag 2019/20:JuU33 3 juni 2020 Vapenfrågor
Debatt om förslag 2019/20:JuU21 3 juni 2020 Ett förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning
Debatt om förslag 2019/20:UbU22 3 juni 2020 Komvux för stärkt kompetensförsörjning
Debatt om förslag 2019/20:UbU20 3 juni 2020 Vitbok om artificiell intelligens