Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2020/21:NU6 11 november 2020 Elcertifikat - stoppregel och kontrollstation 2019
Debatt om förslag 2020/21:NU5 11 november 2020 Kapacitetsbrist i elnäten
Debatt om förslag 2019/20:NU20 23 juni 2020 Förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd
Debatt om förslag 2019/20:KrU12 15 juni 2020 Riksrevisionens rapport om fri entré till statliga museer
Debatt om förslag 2019/20:NU17 27 maj 2020 Riksrevisionens rapport om Konkurrensverkets tillsyn
Debatt om förslag 2019/20:KrU11 29 april 2020 Frågor om film och public service
Debatt om förslag 2019/20:KrU10 29 april 2020 Kultur för alla