Webb-tv

Riksdagens webb-tv-arkiv

Här publiceras video från alla riksdagens öppna sammanträden och seminarier. Riksdagen direktsänder mer än 800 timmar varje år och i arkivet finns över 22 000 videoklipp från 2001 och framåt. Just nu pågår ett omfattande arbete med att modernisera tekniken för webb-tv. Arbetet kan innebära att äldre video inte finns tillgängligt under perioder. Vid problem med en video, testa att ladda om sidan.

Så funkar webb-tv

Riksdagens webb-tv-arkiv

Här publiceras video från alla riksdagens öppna sammanträden och seminarier. Riksdagen direktsänder mer än 800 timmar varje år och i arkivet finns över 22 000 videoklipp från 2001 och framåt. Just nu pågår ett omfattande arbete med att modernisera tekniken för webb-tv. Arbetet kan innebära att äldre video inte finns tillgängligt under perioder. Vid problem med en video, testa att ladda om sidan.

Så funkar webb-tv

Filtrerar på:

Stillbild från Debatt om förslag: Ökad kontroll i hälso- och sjukvården
Debatt om förslag 2022/23:SoU5 25 januari 2023 Ökad kontroll i hälso- och sjukvården
Stillbild från Debatt om förslag: En ny biobankslag
Debatt om förslag 2022/23:SoU4 25 januari 2023 En ny biobankslag
Stillbild från Debatt om förslag: Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU
Debatt om förslag 2022/23:SoU9 25 januari 2023 Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU
Stillbild från Debatt om förslag: Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2021
Debatt om förslag 2022/23:FiU6 25 januari 2023 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2021
Stillbild från Debatt om förslag: Justitieombudsmännens ämbetsberättelse
Debatt om förslag 2022/23:KU11 25 januari 2023 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse
Stillbild från Debatt om förslag: Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Debatt om förslag 2022/23:KU5 25 januari 2023 Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 16 Utbildning och  universitetsforskning
Debatt om förslag 2022/23:UbU1 21 december 2022 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen
Debatt om förslag 2022/23:FiU5 21 december 2022 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen