Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2018/19:316 av Mikael Damsgaard (M) 17 september 2019 Kostnadsutjämningsutredningen
Interpellationsdebatt 2018/19:311 av Alexandra Anstrell (M) 17 september 2019 Ändamålsenligt materiel för kvinnor i försvaret
Interpellationsdebatt 2018/19:301 av Mikael Oscarsson (KD) 13 september 2019 Utländska stöldligor
Interpellationsdebatt 2018/19:310 av Tony Haddou (V) 12 september 2019 Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag
Interpellationsdebatt 2018/19:281 av David Josefsson (M) 12 september 2019 Butiksstölder
Interpellationsdebatt 2018/19:277 av Louise Meijer (M) 12 september 2019 Sveriges utvisningspolitik
Interpellationsdebatt 2018/19:303 av Edward Riedl (M) 5 september 2019 Ersättning till markägare
Interpellationsdebatt 2018/19:304 av Roger Haddad (L) 29 augusti 2019 Kritik mot handläggningen av personalkränkningar inom skolan
Interpellationsdebatt 2018/19:297 av Roger Haddad (L) 29 augusti 2019 Färre skolinspektioner
Interpellationsdebatt 2018/19:292 av Gudrun Brunegård (KD) 29 augusti 2019 Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet
Interpellationsdebatt 2018/19:260 av Jens Holm (V) 29 augusti 2019 Fossilgasterminalen i Göteborg
Interpellationsdebatt 2018/19:294 av Ulla Andersson (V) 29 augusti 2019 Kommunernas ekonomi