Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Beslut 2020/21:KU3 21 oktober 2020 Beslut
Debatt om förslag 2020/21:SkU2 21 oktober 2020 Riksrevisionens rapport om RUT-avdraget
Debatt om förslag 2020/21:AU4 21 oktober 2020 ILO:s hundraårsdeklaration för framtidens arbetsliv
Debatt om förslag 2020/21:AU3 21 oktober 2020 Riksrevisionens rapport om effektiviteten i förmedlingsverksamheten
Debatt om förslag 2020/21:FöU3 21 oktober 2020 En effektivare kommunal räddningstjänst
Debatt om förslag 2020/21:KU3 21 oktober 2020 En moderniserad radio- och tv-lag
Information från regeringen 20 oktober 2020 Återrapportering från Europeiska rådets möte