Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2020/21:407 av Jonas Andersson i Linköping (SD) 26 februari 2021 Statsbidraget till etniska organisationer
Interpellationsdebatt 2020/21:379 av Larry Söder (KD) 26 februari 2021 Länsstyrelsernas hantering av bygglovsprocesser
Interpellationsdebatt 2020/21:450 av Ida Drougge (M) 26 februari 2021 Kulturstöd till kultur- och idrottsarrangörer
Interpellationsdebatt 2020/21:460 av Edward Riedl (M) 26 februari 2021 Stöd till kultur- och idrottsarrangemang
Interpellationsdebatt 2020/21:452 av Alexandra Anstrell (M) 26 februari 2021 Tillgången till drivmedel i kris- och bristsituationer
Interpellationsdebatt 2020/21:424 av Niklas Wykman (M) 26 februari 2021 Den nya skatten på engångsartiklar
Interpellationsdebatt 2020/21:462 av Eric Westroth (SD) 26 februari 2021 Plastpåseskattens effektivitet
Interpellationsdebatt 2020/21:422 av Björn Söder (SD) 26 februari 2021 Plastpåseskatten
Interpellationsdebatt 2020/21:423 av Helena Bouveng (M) 26 februari 2021 Effekter av plastpåseskatten
Interpellationsdebatt 2020/21:416 av Angelica Lundberg (SD) 26 februari 2021 Plastpåseskatten
Interpellationsdebatt 2020/21:414 av Markus Wiechel (SD) 26 februari 2021 Bärkasseskattens utformning
Interpellationsdebatt 2020/21:431 av Johan Hultberg (M) 26 februari 2021 Efterlevnaden av svavelförordningen