Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Beslut 2020/21:FöU2 14 oktober 2020 Beslut
Öppet samråd 14 oktober 2020 Öppet sammanträde i EU-nämnden
Öppet seminarium 14 oktober 2020 Seminarium - regeringsbildningen efter valet 2018
Debatt om förslag 2020/21:FöU2 14 oktober 2020 Skärpta regler avseende hanteringen av sprängämnesprekursorer
Interpellationsdebatt 2020/21:20 av Alexandra Anstrell (M) 13 oktober 2020 Idrottsutbildningar i gymnasie- och gymnasiesärskola
Interpellationsdebatt 2020/21:38 av Patrik Jönsson (SD) 13 oktober 2020 Kostnader och tidsram för införandet av ERTMS i Sverige
Interpellationsdebatt 2020/21:32 av Jens Holm (V) 13 oktober 2020 En avveckling av Bromma flygplats
Interpellationsdebatt 2020/21:31 av Mattias Bäckström Johansson (SD) 13 oktober 2020 Underhållet av Stångådalsbanan, Tjustbanan och övriga regionala järnvägar
Interpellationsdebatt 2020/21:24 av Thomas Morell (SD) 13 oktober 2020 Polisbristen på landsbygden
Interpellationsdebatt 2020/21:8 av Louise Meijer (M) 13 oktober 2020 Åtgärder kopplade till gängkriminalitet