Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Filtrerar på:

Beslut 2021/22:AU11 11 maj 2022 Beslut
Beslut 2021/22:KU37 11 maj 2022 Beslut
Beslut 2021/22:KU35 11 maj 2022 Beslut
Beslut 2021/22:KU14 11 maj 2022 Beslut
Beslut 2021/22:SfU18 11 maj 2022 Beslut
Beslut 2021/22:MJU23 11 maj 2022 Beslut
Beslut 2021/22:TU11 11 maj 2022 Beslut
Debatt om förslag 2021/22:JuU53 11 maj 2022 Biometri i brottsbekämpningen
Debatt om förslag 2021/22:JuU26 11 maj 2022 Våldsbrott och brottsoffer
Debatt om förslag 2021/22:SkU24 11 maj 2022 Skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa
Debatt om förslag 2021/22:AU13 11 maj 2022 Riksrevisionens rapport om bosättningslagen