Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2019/20:318 av Arin Karapet (M) 12 juni 2020 Åtgärder för ökat återvändande
Debatt om förslag 2019/20:AU14 11 juni 2020 Mer likabehandling och ett stärkt skydd vid utstationering
Debatt om förslag 2019/20:MJU17 11 juni 2020 Kommissionens meddelande Den europeiska gröna given
Beslut 2019/20:UU10 11 juni 2020 Beslut
Beslut 2019/20:UFöU4 11 juni 2020 Beslut
Frågestund 11 juni 2020 Frågestund
Debatt om förslag 2019/20:UU10 11 juni 2020 Verksamheten i Europeiska unionen under 2019
Debatt om förslag 2019/20:UFöU4 11 juni 2020 Svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali
Beslut 2019/20:TU14 10 juni 2020 Beslut
Beslut 2019/20:JuU36 10 juni 2020 Beslut
Beslut 2019/20:JuU35 10 juni 2020 Beslut