Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2020/21:57 av Maria Stockhaus (M) 17 november 2020 Bullerregler och Sverigeförhandlingen
Interpellationsdebatt 2020/21:109 av Mattias Bäckström Johansson (SD) 17 november 2020 Effekt- och kapacitetsbrist
Interpellationsdebatt 2020/21:105 av Alexandra Anstrell (M) 17 november 2020 Regeringens arbete med resolution 1325
Interpellationsdebatt 2020/21:103 av Ludvig Aspling (SD) 17 november 2020 Projektbidrag från Allmänna arvsfonden
Interpellationsdebatt 2020/21:102 av Pia Steensland (KD) 17 november 2020 Merkostnadsersättning till assistansanordnare
Interpellationsdebatt 2020/21:101 av Robert Hannah (L) 17 november 2020 Vård vid förlossningspsykoser
Interpellationsdebatt 2020/21:96 av Ann-Christine From Utterstedt (SD) 17 november 2020 Tillgången till skyddsutrustning
Interpellationsdebatt 2020/21:111 av Elisabeth Svantesson (M) 17 november 2020 Stöd till företagare med enskild firma
Interpellationsdebatt 2020/21:99 av Amineh Kakabaveh (-) 13 november 2020 Oskuldsnormer och religiösa samfund
Interpellationsdebatt 2020/21:100 av Sara Gille (SD) 13 november 2020 Nationell statistik om hedersrelaterat våld och förtryck
Interpellationsdebatt 2020/21:107 av Johan Hultberg (M) 13 november 2020 Digitala arbetssätt för vårdens medarbetare
Interpellationsdebatt 2020/21:78 av Boriana Åberg (M) 13 november 2020 Åtgärder på skatteområdet