Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Öppet sammanträde 30 september 2020 Öppet sammanträde i EU-nämnden
Debatt om förslag 2020/21:JuU2 30 september 2020 Utvidgad förundersökningsrätt för Tullverket
Interpellationsdebatt 2020/21:9 av Lars Adaktusson (KD) 25 september 2020 Den i Iran dödsdömde svenske medborgaren Ahmadreza Djalali
Interpellationsdebatt 2020/21:6 av Lars Adaktusson (KD) 25 september 2020 Terrorklassning av islamiströrelsen Hizbullah
Interpellationsdebatt 2020/21:5 av Désirée Pethrus (KD) 25 september 2020 Skyddet av doktor Mukwege
Interpellationsdebatt 2020/21:13 av Sara Gille (SD) 25 september 2020 Månggiften i Sverige
Interpellationsdebatt 2020/21:12 av Mikael Eskilandersson (SD) 25 september 2020 Månggiftens upphörande i Sverige
Interpellationsdebatt 2020/21:14 av Lars Thomsson (C) 24 september 2020 Framtiden för inrikesflyget och Bromma flygplats
Frågestund 24 september 2020 Frågestund
Interpellationsdebatt 2020/21:11 av John Widegren (M) 24 september 2020 Inställda färjeturer
Interpellationsdebatt 2020/21:4 av Boriana Åberg (M) 24 september 2020 Släktbaserade kriminella nätverk